Қазақша                                 Русский
 
Вход для поставщика
Пользователь
Пароль
Информационный сервер xFRK: валютные баннеры для Вашего сайта
Объявление Акционерам
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
                     

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ акционерлеріне ақпараттық хабарлама

 

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 23 бабының талаптарын орындау жолында, дауыс беруші акцияларының иегер акционерінің 2021 жылдың 12 қарашасындағы №14/11-2021 шешімімен 2020 жылдың қорытындысы бойынша жай және артықшылық акцияларының иегерлеріне  дивиденд төлеуді ұйғарды.

 

1) «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, индексі 130000, Ақтау қаласы, 6 ш/а, №1 ғимарат.

Қоғамның банктік деректемелері: «Қазақстанның жинақтау халық банкі» АҚ, БСН 990140000483, ИИК KZ636010231000040129, КБе 17, БСК HSBKKZKX.

 

2) Дивиденд төленетін мерзімі - 2020 жылдың қорытындысы бойынша.

 

3) Дивидендтің бір артықшылық акцияға шаққандағы мөлшері – 780 теңгені құрайды (оның ішінде салық сомасы ҚР заңнамасымен белгіленген тәртіп бойынша төленеді).

 

4) Дивидендтің бір жай акцияға шаққандағы мөлшері – 780 теңгені құрайды (оның ішінде салық сомасы ҚР заңнамасымен белгіленген тәртіп бойынша төленеді).

 

5) Дивиденд төлеу2021 жылдың 15 қарашасынан  басталады.

 

6) Дивиденд төлеу тәртібі мен формасы – дивиденд оны алу құқығына ие акционерлердің тізімі бойынша, қолма-қол емес, акционерлердің банктік шоттарына аудару тәсілі арқылы жүзеге асырылады.

 

Қоғамның дивиденд төлеу мәселелері бойынша хабарласу деректемелері:

Қазақстан Республикасы, индексі 130000, Ақтау қаласы, 6 ш/а, №1 ғимарат, Қаржы департаменті, тел.: 211-857.

www.mmg.kz

 

______________________________________________________________

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ АО «МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ»

 

АО «Мангистаумунайгаз» во исполнение статьи 23 Закона РК «Об акционерных обществах» сообщает, что решением акционера, владеющего голосующими акциями, от 12 ноября 2021 года было принято решение №14/11-2021 выплатить дивиденды по простым и привилегированным акциям Общества по итогам 2020 года.

 

1)   АО «Мангистаумунайгаз»

Местонахождение: Республика Казахстан, индекс 130000, г.Актау, 6 мкр, 1 здание.

Банковские реквизиты общества: БИН 990140000483, ИИК KZ636010231000040129, КБе 17,БИК HSBKKZKX, АО «Народный сберегательный банк Казахстана»

2)   Период, за который выплачиваются дивиденды, по итогам 2020 года

3)   Размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию – 780 тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в порядке, установленном законодательством РК)

4)   Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – 780 тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в порядке, установленном законодательством РК)

5)   Дата начала выплаты дивидендов – с 15 ноября 2021 года;

6)   Порядок и форма выплаты дивидендов – способ оплаты дивидендов по списку акционеров, имеющих право получения дивидендов, путем безналичного перевода на банковские счета акционеров.

 

Контактные данные Общества по вопросам выплаты дивидендов:

АО «Мангистаумунайгаз», Республика Казахстан, индекс 130000, г.Актау, 6 мкр, 1 здание, Финансовый департамент, тел: 211-857

www.mmg.kz

 
Объявление Акционерам АО «Мангистаумунайгаз»

 

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ акционерлеріне ақпараттық хабарлама

 

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 23 бабының талаптарын орындау жолында, дауыс беруші акцияларының иегер акционерінің 2021 жылдың 12 қарашасындағы №14/11-2021 шешімімен 2020 жылдың қорытындысы бойынша жай және артықшылық акцияларының иегерлеріне  дивиденд төлеуді ұйғарды.

 

1) «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, индексі 130000, Ақтау қаласы, 6 ш/а, №1 ғимарат.

Қоғамның банктік деректемелері: «Қазақстанның жинақтау халық банкі» АҚ, БСН 990140000483, ИИК KZ636010231000040129, КБе 17, БСК HSBKKZKX.

 

2) Дивиденд төленетін мерзімі - 2020 жылдың қорытындысы бойынша.

 

3) Дивидендтің бір артықшылық акцияға шаққандағы мөлшері – 780 теңгені құрайды (оның ішінде салық сомасы ҚР заңнамасымен белгіленген тәртіп бойынша төленеді).

 

4) Дивидендтің бір жай акцияға шаққандағы мөлшері – 780 теңгені құрайды (оның ішінде салық сомасы ҚР заңнамасымен белгіленген тәртіп бойынша төленеді).

 

5) Дивиденд төлеу2021 жылдың 15 қарашасынан  басталады.

 

6) Дивиденд төлеу тәртібі мен формасы – дивиденд оны алу құқығына ие акционерлердің тізімі бойынша, қолма-қол емес, акционерлердің банктік шоттарына аудару тәсілі арқылы жүзеге асырылады.

 

Қоғамның дивиденд төлеу мәселелері бойынша хабарласу деректемелері:

Қазақстан Республикасы, индексі 130000, Ақтау қаласы, 6 ш/а, №1 ғимарат, Қаржы департаменті, тел.: 211-857.

www.mmg.kz

 

______________________________________________________________

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ АО «МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ»

 

АО «Мангистаумунайгаз» во исполнение статьи 23 Закона РК «Об акционерных обществах» сообщает, что решением акционера, владеющего голосующими акциями, от 12 ноября 2021 года было принято решение №14/11-2021 выплатить дивиденды по простым и привилегированным акциям Общества по итогам 2020 года.

 

1)   АО «Мангистаумунайгаз»

Местонахождение: Республика Казахстан, индекс 130000, г.Актау, 6 мкр, 1 здание.

Банковские реквизиты общества: БИН 990140000483, ИИК KZ636010231000040129, КБе 17,БИК HSBKKZKX, АО «Народный сберегательный банк Казахстана»

2)   Период, за который выплачиваются дивиденды, по итогам 2020 года

3)   Размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию – 780 тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в порядке, установленном законодательством РК)

4)   Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – 780 тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в порядке, установленном законодательством РК)

5)   Дата начала выплаты дивидендов – с 15 ноября 2021 года;

6)   Порядок и форма выплаты дивидендов – способ оплаты дивидендов по списку акционеров, имеющих право получения дивидендов, путем безналичного перевода на банковские счета акционеров.

 

Контактные данные Общества по вопросам выплаты дивидендов:

АО «Мангистаумунайгаз», Республика Казахстан, индекс 130000, г.Актау, 6 мкр, 1 здание, Финансовый департамент, тел: 211-857

www.mmg.kz

 
АО “МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ” 2019
All Rights Reserved
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
facebook instagram youtube
Блог Правления АО "Мангистаумунайгаз"

Хасанов Даулетжан Кенесович – Генеральный директор АО "Мангистаумунайгаз"

Перейти в блог